Welkom op de site van Wereldwinkel Oss

Er zijn heel wat momenten, waarop u iemand een leuk cadeau zou willen geven:
Een examen, geboorte, huwelijk, een afscheid, een laatste schooldag…
Ook voor ‘gewoon zomaar’ hebben we kleine en grote artikelen.
In de Wereldwinkel Oss heeft u een ruime keuze en vindt u ongetwijfeld iets, dat toepasselijk is voor dié speciale gelegenheid.

 

Maar wij zijn geen gewone cadeauwinkel.
Met de producten, die u bij ons koopt draagt u bij aan eerlijke handel.
U helpt de makers met het verbeteren van hun leefomstandigheden en opleidingsmogelijkheden voor hun kinderen.
De producenten worden steeds weer uitgedaagd onder goede sociale en milieuvriendelijke omstandigheden te werken.

 

Wij hebben geen webwinkel, maar een fijne winkel in het centrum van Oss.
Hier kunt u rustig rondkijken, iets vastpakken, dingen vergelijken en het mooiste uitzoeken.
Bent u geslaagd in uw keuze?
Om het helemaal af te maken verpakken wij het in één van onze duurzame geschenkverpakkingen, gemaakt van atlaskaarten, pagina’s van tijdschriften, e.d.

 

Op onze site krijgt u vast een kleine impressie van onze wisselende producten.

 

En daarna: Tot ziens in onze winkel!

Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI gegevens


Naam instelling Wereldwinkel Oss
RSIN 802977169
Vestigingsadres Galerij 2a 5341 CL Oss
Telefoonnummer 0412-625988
E-mail adres info@wereldwinkeloss.nl

Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten, met een hedendaags tintje, uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

 

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen, zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

 

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

 

De Organisatie

In het begin waren de Wereldwinkels aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Inmiddels is er ook de Stichting Wereldwinkels Nederland. Bij deze stichting is ook Wereldwinkel Oss aangesloten. De stichting lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel en controleert  de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

 

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi,1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angola koffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Oss bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Oss is lid van de Stichting Wereldwinkels Nederland en bundelt zo haar kracht met de andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door Fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

 

Activiteiten

Wereldwinkel Oss vergroot de kansen voor producenten, door Fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:- verkoop en promotie van Fairtrade cadeaus;- het bevorderen van Fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;- bijdragen aan het versterken van de Fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Stichting Wereldwinkels Nederland.

 

Financiering

In de Osse Wereldwinkel werken alleen maar vrijwilligers. Zij zijn verantwoordelijk voor inkoop, verkoop, management en administratie. Hier staat geen vergoeding tegenover. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Wereldwinkel Oss financiert haar activiteiten door middel van de marge op de verkoop van de Fairtrade producten, Verder worden bedrijven in de omgeving soms gevraagd om speciale zaken te sponsoren. Dit kan in natura zijn of in geld.

 

Beheer van het vermogen

Wereldwinkel Oss heeft naast een lopende bankrekening een spaarrekening waar tijdelijk overtollige middelen op gestort worden. Deze worden weer aangewend voor de winkel indien die noodzakelijk is.

Jaarcijfers

Balans / Winst- en verliesrekening
Boekjaar 2022
  Eindsaldo Eindsaldo
Balans
Eigen vermogen 56.736,83
Voorraden winkel 34.705,49
Liquide middelen 16.983,85
Debiteuren 192,00
Crediteuren 2470,28
Kruispost pinbetalingen 56,90
Resultaat (verlies) 7.268,87
Totaal: Balans 59.207,11 59.207,11
Winst & Verlies
Algemene kosten 24.872,88
Kostprijs verkopen 23.060,54
Verkopen Winkel 40.664,55
Resultaat (verlies) 7.268,87
Totaal: Winst & Verlies 47.933,42 47.933,42

Contact

Galerij 2a
5341 CL Oss, Nederland
0412-625988
info@wereldwinkeloss.nl
Instagram

Openingstijden

Maandag:    13.00 -17.30
Dinsdag:       9.30 -17.30
Woensdag:    9.30 -17.30
Donderdag:   9.30 -17.30
Vrijdag:         9.30 -17.30
Zaterdag:      9.30 -17.00

Op Koningsdag zijn wij standaard gesloten,
evenals op Carnavalsmaandag en -dinsdag

2 + 1 =