Wereldwinkel Oss - Jaarcijfers - Wereldwinkel Oss

Title
Ga naar de inhoud


        

  


Balans / Winst- en verliesrekening
Boekjaar 2022
 Eindsaldo Eindsaldo 
Balans
Eigen vermogen56.736,83
Voorraden winkel34.705,49
Liquide middelen16.983,85
Debiteuren192,00
Crediteuren2470,28
Kruispost pinbetalingen56,90
Resultaat (verlies)7.268,87
Totaal: Balans59.207,1159.207,11
Winst & Verlies
Algemene kosten24.872,88
Kostprijs verkopen23.060,54
Verkopen Winkel40.664,55
Resultaat (verlies)7.268,87
Totaal: Winst & Verlies47.933,4247.933,42 


Wereldwinkel Oss 2018 / Ontwerp WSP vof
Terug naar de inhoud